Tips & råd

Skötselråd & säker montering

Behåll utseende & karaktär

Skötselråd

Granit är ett naturmaterial, som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden men ändå kräver aktsamhet och omvårdnad för att bibehålla sitt utseende och karaktär.

Genom regelbunden(helst årligen) rengöring kan stenen behålla ursprungligt utseende och karaktär.

Allmänt vid tvättning av förgyllda, målade texter och dekorer(polerad yta):

  • Vid tvättning måste största försiktighet iakttagas då text och dekor lätt kan skadas.
  • Använd endast vatten samt en mjuk borste, etc. en rotborste.
  • Nyttja försiktighetsprincipen och använd inte mer kraft och resurser än nödvändigt.

Vid tvättning av stenar som inte har någon målad eller förgylld text/dekor kan mer tuff rengöring användas(grovslipad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta). Stålborste(rostfri) kan användas i värsta fall.

Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost, och hög hetta

Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och oljor som tränger in i stenen är mycket svår att få bort. Lägg ingen vinterkrans eller liknande på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta. Upptäcks detta skall det omedelbart tas bort och därefter rengöras/tvättas med alternativt hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton(akta färgen).

Lägg aldrig kransar som innehåller ståltråd i direkt närhet till stenen då rostfläckar kan uppstå och går ej att får bort.

Vi på Råå & Björks Stenhuggeri finns tillgängliga för råd och anvisningar.

Montering av gravsten

Säker montering

Metoder och regelverk för montering av stående gravsten

Det finns olika metoder för att montera en gravsten, vilken monteringsmetod du väljer kan bero på gravstenens storlek, om stenen står på sockel eller rakt ner i mark etc.

Det som förenar de olika tillvägagångssätten är att de ska hålla sig inom det regelverk som (GGK) Centrala Gravvårdskomittén fastställt som säkra monteringsmetoder.

Utan sockel brukar man montera på en s.k GRO-Sockel, ett fundament i lättbetong och dubbar av rostfritt stål som anpassas utifrån gravstenens storlek. Även ett förankrat granitfundament kan användas.

Ett annat sätt är med en gravsten som står på sockel. Där används 2 rostfria dubbar ner i sockel och upp i stenen. 2st längre rostfria dubb 80cm rakt genom sockel.

Efter montering

En nyligen monterad sten är känslig för stötar och om man skakar eller ruckar på stenen i närtid efter att den blivit monterad finns risk att man skadar monteringen och får en sten som inte längre står säkert.

Därför skall man låta en nymonterad sten stå några veckor innan man får för sig att känna eller liknande på stenen. Detta för att mark och ev. gjutning måste sätta och härda sig ordentligt för bästa resultat. Gravstenar skall ej lutas mot eller liknande.

En ny gravsten som är monterad skall gå att luta några centimeter fram och tillbaka. Dessa nya regler i enlighet med arbetsmiljölagen gör att en sten aldrig får vara fastlimmad, eftersom det då är omöjligt att kontrollera dubbarnas skick.

Vid jordbegravning väntar vi minst 1 år att montera en gravsten om denna skall så intill grävd mark. Risken för sättningar är väldigt stor och chansen finns att stenen börjar luta och bli sned. Stenhuggeriet lämnar ingen garanti på sättningar vid jordbegravning.

Vad händer om gravstenen inte är korrekt monterad?

Om en gravsten utgör en säkerhetsrisk blir gravrättsinnehavaren informerad om detta av KYF. Stenen kan då antingen läggas ner på platsen eller förankras med stöttor för att ingen ska skadas, varken besökare eller anställda på kyrkogården. Då är det viktigt att gravrättsinnehavaren kontaktar en stenfirma så att stenen kan monteras om enligt CGKs regler, annars kan platsen bedömas som vanvårdad och stenen samt gravrätten övergå till KYF.

För oss är kundservice och kvalitet det viktigaste.